Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Αλγοριθμική Επίλυση προβλημάτων (Μανωλόπουλου-Ζαχαρή)

19.70
Περιγραφή Το παρόν βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Στόχος του είναι να “εκλαϊκεύσει” κάποιες έννοιες, δηλαδή